Help

Функциите в Windows 10, които почти никой не използва

Dolby Digital - HD Surround Sound Test

7 начина да загубите позициите си в Google

Как в Word'е одним кликом уменьшить документ на одну страницу

Как отправлять большие файлы через Интернет

Евгений Попов /Мое новое железо на 2019-2020 г./

ТЕСТ РЕАЛНА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ

Как узнать, кто подключается к вашей сети

Как переустановить Windows со всеми программами за 15 минут

Как увидеть пароль под звездочками

Программа, которая делает Windows 10 неубиваемой

Как сделать GIF-анимацию из любого видео

7 скрытых функций компьютерной мыши


System BIOS Boot Keys for Laptops/Desktop PCs

Boot meniu - F2; F8; F10; F11; F12

Safe mode - Del; F8

Hidden directory - Alt-0160

Win+R - perfmon /res - Команда для вызова монитора ресурсов

Win+R - msconfig

Windows\System32\msconfig.exe

Computer Management /Computer - Manage - Event Viewer - Windows logs - Setup/

Проверка оперативной памяти - mdsched

System file checker - cmd.exe - sfc /scannow - Enter

Screen rotation hot key pressed Ctrl-Alt, and some arrow key

Ping
Това е може би най-популярната помощна програма за TCP/IP. Чрез нея лесно може да се провери дали има връзка с някой компютър в мрежата и колко е закъснението при комуникацията с него. Ping изпраща съобщение, наречено заявка за ехо, към компютъра, комуникацията с когото проверяваме. Той, от своя страна, отговаря с ехо и когато то пристигне в изходната точка, ping извежда времето между изпращането на заявката и пристигането на отговора. Очевидно, ако някъде по пътя между двата компютъра се загуби или заявката за ехо, или самото ехо, има някакъв проблем с връзката.
Поради естеството на Интернет, да се загуби съобщение се случва често. За това, ping изпраща поредица от заявки (по подразбиране 4), като след всяка една от тях изчаква определено време (по подразбиране 4 секунди) преди да приеме, че съобщението се е загубило.
Ping очаква само един параметър (ако го пропуснете, ще се разпечата помощна информация) IP адресът или името на компютъра, който се проверява.
 
Tracert
Друга програма, която може да бъде полезна е tracert. Името идва от trace route проследяване на пътя и тя прави точно това.
Когато се извика tracert с името или адреса на някой компютър, тя извежда всички шлюзове, през които преминава съобщението, докато стигне до местоназначението си. Освен това се получават и по три резултата за времето в двете посоки за пътуването на съобщението до съответния шлюз и обрано информация, аналогична на тази, която се получава от ping.
 
Ipconfig
Това е програма, с която лесно може да се проверят всички настройки и данни за инсталираните мрежови връзки. При извикване на ipconfig без параметри или ключове, тя извежда само IP адреса, маската на подмрежата и шлюза по подразбиране.

Отключить кабель питания, вытащить аккумулятор, зажать и удерживать до минуты кнопку питания. Отпустить, все собрать, попробовать загрузиться.

Как перенаправить клиентов на новую ссылку - Редирект

  DiskPart

  Google Chrome Hotkeys

  NTLDR is missing

  Translate in Word

Как обезопасить себя от вируса-вымогателя Wana Decrypt0r 2.0


Ссылки на сервисы для создания коротких ссылок:

    TinyURL: http://tinyurl.com/
    Goo.gl: http://goo.gl/
    Кликер: https://clck.ru/

Ссылки на сервисы по расшифровке коротких ссылок:

    http://untiny.me/
    http://checkshorturl.com/


Lenovo G50
Boot Option Menu
Windows Boot Manager (TOSHIBA MQ01ABD100)
Windows Boot Manager (TOSHIBA MQ01ABD100)
EF I NETWORK 0 for IPv4 (28-D2-44-9F-64-05)
EF I NETWORK 0 for IPv6 (28-D2-44-9F-64-05)

https://www.youtube.com/watch?v=ZZwcD4ZC7yA
https://download.lenovo.com/consumer/hnt/lenovo_g40_30_g50_30_bsod_solution_20140925.pdf
https://download.lenovo.com/consumer/hnt/lenovo_g40_30_g50_30_bsod_solution.pdf

https://www.google.bg/?gws_rd=ssl#q=lenovo+g50+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+windows+7
http://bazanovv.ru/windows-7/kak-ustanovit-windows-7-na-lenovo-g50-30
http://kom-servise.ru/index.php/bios-nastrojka/29-lenovo/998-998
http://www.rom.by/forum/Noutbuk_Lenovo_G50-30_Problema_s_ustanovkiy_operacionnoy


Как найти файл в папке полученных файлов в Skype для рабочего стола Windows?

    Одновременно нажмите клавиши Windows Клавиша Windows и R.
    Введите %appdata%/Skype/My Skype Received Files в окне "Выполнить" и нажмите ОК.

Как выбрать другую папку для сохранения файлов в Skype для рабочего стола Windows?

    Последовательно выберите элементы Инструменты > Параметры.
    В разделе "Параметры чата" выберите команду Открыть дополнительные параметры
    Укажите, хотите ли вы каждый раз выбирать папку для сохранения файлов или сохранять все файлы в одной папке.
    Чтобы выбрать другую папку для сохранения файлов, выберите команду Выбрать папку, найдите нужную папку на компьютере и нажмите кнопку ОК.